MILJÖPOLICY

Svensk miljölagstiftning är den lägsta accepterade nivån för vårt miljöarbete. Nedanstående målsättningar visar hur vi vill förbättra vårt miljöarbete för att bli ett ekologiskt hållbart gardencenter för framtiden.

Vi ska:

-öka vårt utbud av ekologiskt odlade och närproducerade blommor och växter genom att prioritera grossister och odlare som tar sitt miljöansvar.

-öka vårt utbud av produkter som främjar miljön och ett hållbart sätt att leva.

-prioritera miljö i vår bedömning och val av övriga leverantörer och deras produkter.

-prioritera de producenter som aktivt arbetar både med miljö- och välfärdsprogram runt om i världen.

-minimera vår klimatpåverkan genom att effektivisera energi-, vatten- och resursanvändningen i vårt gardencenter.

-minska avfallsmängden genom att använda smartare förpackningar och material samt genom att återanvända, kompostera, återvinna eller energiutvinna det avfall som ändå blir.

-använda smartare och mer miljöanpassade transportlösningar.

-engagera alla medarbetare i förbättringsarbetet och öppet redovisa resultat av vårt miljöarbete.

-hålla oss uppdaterade med det senaste inom miljöteknik i vår bransch och regelbundet utbilda våra medarbetare.