Data & Integritetspolicy

Kalenius Växtcentrum AB’s dataskydd- samt integritetspolicy.

Kalenius Växtcentrum AB, fortsättningsvis “Kalenius”, värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Kalenius samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@kalenius.com.

Genom att använda Kalenius tjänster samt hemsida, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Kalenius använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom våra betalningsalternativ eller vår kundportal, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du bekräftar ett köp på en handlares websida, när du väljer att betala med ett av Kalenius’s betalningsalternativ, kontaktar oss, när du använder vår kundportal eller någon annan av Kalenius tjänster där du lämnar personuppgifter.

Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation – kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster (såsom när du bekräftar ett köp på handlares websida, väljer att betala med ett av Kalenius’s betalningsalternativ eller använder vår kundportal), kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Finansiell information – din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
 • Historisk information – dina köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Information om hur du interagerar med Kalenius – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Kalenius’s tjänster. Kalenius behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar.
För kundanalys, administrera Kalenius’s tjänster och för Kalenius’s interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
För att förhindra missbruk av Kalenius’s tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav

Kommunicera med dig.

Kalenius kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Kalenius kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till info@kalenius.com.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi arbetar enbart med väletablerade aktörer för att garantera säkerheten för dina uppgifter. Exempelvis Facebook, Paypal, Google, etc.

Leverantörer och underleverantörer. Kalenius kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Handlare. Kalenius kan komma att dela till den handlaren vilken du gör ett köp hos, sådana personuppgifter som är nödvändiga för att handlaren ska kunna utföra och administrera ditt köp, inklusive för hantering av tvister. För de personuppgifter som delas med handlare gäller handlarens dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av Kalenius’s betalningsmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress. Beroende på vilken marknad du använder Kalenius i, kan en mikroupplysning göras innan du ansöker om att använda en av Kalenius’s betalningsalternativ i syfte att skräddarsy de betalningsmetoder som erbjuds till dig.

Myndigheter. Kalenius kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Avyttring. Kalenius kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att Kalenius säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Kalenius komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Kalenius eller en väsentlig del av Kalenius tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Kalenius kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom Kaleniuskoncernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Då Kalenius är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Kalenius att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Kalenius som finansiellt institut, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

För mer information om hur Kalenius använder cookies och liknande, se vår cookie statement.

Kalenius Cookie Policy

PLEASE READ THIS INFORMATION. THIS INFORMATION DESCRIBES THE WAYS KALENIUS AB, , KALENIUS BETALSERVICE AB KALENIUS, INC. (“Kalenius”, “we”, “us”, “our”) OR OUR VENDORS COLLECT, PROTECT, USE AND STORE YOUR PERSONAL INFORMATION. YOU ACCEPT THIS POLICY BY USING OUR PRODUCTS AND SERVICES ON OUR WEBSITE OR THROUGH ANY OTHER MEANS (COLLECTIVELY THE “SERVICES”). We may amend this information at any time by posting a revised version on our website. We will attempt to give a reasonable notice period upon making any changes; however, unless otherwise stated, the revised version will be effective at the time we post it.

Cookies and Web Server Logs

“Cookies” are a feature of web browser software that allows web servers to recognise the computer used to access a website. Cookies can remember what information a computer accessed on one web page to streamline activities on related web pages and to make the online experience easier and more personalised. Log files are used to monitor, measure, analyse, improve, and troubleshoot our Services.

We utilise “cookies” and other technologies to collect non-personally-identifiable information from our Website and from other websites that use our Services. Where you request that your payment credentials be remembered by our checkout system, the cookies will also collect Personal Data about you. Information gathered through cookies and web-server log files may include information such as the date and time of visits, the pages viewed, IP addresses, links to/from any page, and time spent at our site.

We use cookie data to measure web traffic and usage activity on our Website for purposes of monitoring, troubleshooting and improving our Website and Services, to look for possible fraudulent activity, and to better understand the sources of traffic and transactions on our Website and the websites of Merchants that use our Services. Cookies also allow our servers to remember your account information for future visits and to provide personalised and streamlined information across related pages on our Website and also across other websites or applications that use our Services. You can choose to disable cookies for our Website but this may limit your ability to use our Website and Services.

Marketing and Cookies Opt-Out

We may occasionally email you with information about offers or new services. If you do not wish to receive this marketing material then please email info@kalenius.com. You can also opt out of these email communications by replying with unsubscribe in the subject line, or via an unsubscribe link included in such communications. However, you will continue to receive certain email communications related to your account and your relationship with Kalenius.

If you wish to opt out of having cookies set on your browser, the only way to ensure that this happens is to manage the settings on your web browser to delete all cookies and disallow further acceptance of cookies. Note that disabling cookies on your browser prevents Kalenius from tracking your activities in relation to our Website and Services. However, it may also disable many of the features available through our Websites and Services and some aspects of our Services may not work properly if you do so. For more information, refer to your browser’s technical information. You may also consider visiting aboutcookies.org, which provides helpful information about cookies.

In order to understand and improve the effectiveness of our advertising, we may also use web beacons, cookies, and other technology to identify the fact that you have visited our Website or seen one of our advertisements, and we may provide that information to one or more third party advertising networks. The information we provide may include the time and date of your visit to our Website, pages viewed, links clicked and other non-personally identifying information. Those advertising networks may recognise the web beacon or cookie associated with your visit to our Website when you visit other websites on which they serve advertising, and they may make decisions about the advertisements you see based on it. We may choose to work with Google AdWords, Doubleclick, AdRoll or other advertising networks. Each of these companies has its own privacy policy, which we encourage you to review. For more information about advertising and tracking online, visit the Network Advertising Initiative. This website allows consumers to “opt out” of the behavioural advertising delivered by member companies. Additional information on that program can be found here.

Appendix 1 lists the types of Cookies we use and their purpose.

Appendix 1 – Cookies and Purpose

Cookies enable us to identify your device, or you when you have logged in. We use cookies that are strictly necessary to enable you to move around the site or to provide certain basic features. We use cookies to enhance the functionality of the Website by storing your preferences, for example. We also use cookies to help us to improve the performance of our Website to provide you with a better user experience.

Strictly necessary cookies: These cookies are necessary in order for you to move around Kalenius.com and use the site:

Cookie name Purpose
kaleniussession A unique session identifier if you’re logged into your Kalenius dashboard
locale The country you’re currently viewing the site for
_utma, _utmb, _utmc, _utmz Analytics information used to track user metrics. Please see this table for more details
cid A random value we set to track user metrics. We especially use this to ensure that users consistently see the same Checkout experience when we are running an A/B test of new features.
machine_identifier A random string used to identify your machine
rack.session A unique session identifier
_csrf A random token to prevent cross site request forgery
Google Analytics Google analythics cookies, read more here https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Google Adwords Metric data for Google Adwords, read more here http://www.google.com/policies/technologies/ads/
Twitter A script for measuring metric data, read more here https://twitter.com/privacy
Facebook

Sendinblue

A script for measuring metric data, read more here https://www.facebook.com/about/privacy/

A service for e-mail

 

Kalenius Växtcentrum AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556441-9132 och har sitt säte på BLOCKGATAN 6 653 41 Karlstad

Kalenius Växtcentrum AB är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Kalenius Växtcentrum AB följer svensk dataskyddslagstiftning.

Besök www.kalenius.com för mer information om Kalenius.